Ombyggnad av säkerhetsanläggningen på förskolan Äppelängen i Älvsjö

Sisab beställer ombyggnad av inbrottslarm, passersystem och utrymningslarm på förskolan Äppelängen i Älvsjö. Arbetet kommer att pågå under våren. 

 

Måndag den 25 september 2017, 20:45:13

Aktuellt

Nya säkerhetsföretaget Pangolin ska omsätta en halv miljard inom fem år

2017-08-21 09:15

En ny aktör inom säkerhetsbranschen tar form.

Brand- och Säkerhetsgruppen i Stockholm gör gemensam sak med Säkerhetsresurs och Telelarm

2017-03-17 10:31

Tidigare i år gick Säkerhetsresurs och Telelarm samman för att skapa en ledande aktör på säkerhetsmarknaden under namnet Pangolin.

Säkerhetsresurs och Telelarm går samman och skapar en ledande aktör på säkerhetsmarknaden

2017-01-12 15:06

Med ständigt ökade kundkrav är det en förutsättning att ha ett komplett utbud både på projekt- och på servicesidan.

Visa arkiv »