Din resurs inom säkerhet

Vårt företag har lång erfarenhet av säkerhetsbranschen och levererar säkerhet inom många olika områden.

Under många år har vi erbjudit och levererat kompetens och arbetskraft till andra leverantörer i säkerhetsbranschen. Detta är något som vi fortfarande erbjuder, men har under de senaste åren mer och mer inriktat oss på att även leverera produkter och tjänster till övriga marknaden.

Vårt fokus ligger på inbrottslarm, utrymningslarm, passersystem och cctv.

Måndag den 25 september 2017, 20:51:45

Aktuellt

Nya säkerhetsföretaget Pangolin ska omsätta en halv miljard inom fem år

2017-08-21 09:15

En ny aktör inom säkerhetsbranschen tar form.

Brand- och Säkerhetsgruppen i Stockholm gör gemensam sak med Säkerhetsresurs och Telelarm

2017-03-17 10:31

Tidigare i år gick Säkerhetsresurs och Telelarm samman för att skapa en ledande aktör på säkerhetsmarknaden under namnet Pangolin.

Säkerhetsresurs och Telelarm går samman och skapar en ledande aktör på säkerhetsmarknaden

2017-01-12 15:06

Med ständigt ökade kundkrav är det en förutsättning att ha ett komplett utbud både på projekt- och på servicesidan.

Visa arkiv »