Brand- och utrymningslarm

Den primära uppgiften för brandskyddet är att skydda liv, verksamhet och egendom genom att upptäcka en brandhändelse i så god tid att nödvändiga åtgärder hinner vidtas för att minimera skador.

Att skapa förutsättningarna för ett väl fungerande brandskydd kräver en noggrann anpassning till den verksamhet som bedrivs, människorna i verksamheten och de lokala resurserna för en effektiv räddningsinsats.

Med insikt om att vi idag använder mer och mer brandfarligt material i vår vardag, kan vi konstatera att förutsättningarna för brandförloppet förändrats till vår nackdel. Det skapas förutsättningar för accelererande brandförlopp och en ökad risk för snabb övertändning, vilket ställer högre krav på tidig upptäckt och snabba insatser.

En investering i ett aktivt brandskydd som utvärderar, riskbedömer och informerar är en investering för framtiden.

 

 

 

Torsdag den 22 februari 2018, 22:00:41

Aktuellt

Nu skapas ett nytt spännande säkerhetsföretag

2017-11-20 15:57

Great Security och Pangolin har idag träffat en överenskommelse om ett samgående.

Säkerhetsresurs söker larmtekniker i Stockholm

2017-10-13 13:54

Säkerhetsresurs i Stockholm AB är ett säkerhetsföretag inom Pangolingruppen med verksamhet främst i Storstockholm.

Visa arkiv »