Brand- och utrymningslarm

Den primära uppgiften för brandskyddet är att skydda liv, verksamhet och egendom genom att upptäcka en brandhändelse i så god tid att nödvändiga åtgärder hinner vidtas för att minimera skador.

Att skapa förutsättningarna för ett väl fungerande brandskydd kräver en noggrann anpassning till den verksamhet som bedrivs, människorna i verksamheten och de lokala resurserna för en effektiv räddningsinsats.

Med insikt om att vi idag använder mer och mer brandfarligt material i vår vardag, kan vi konstatera att förutsättningarna för brandförloppet förändrats till vår nackdel. Det skapas förutsättningar för accelererande brandförlopp och en ökad risk för snabb övertändning, vilket ställer högre krav på tidig upptäckt och snabba insatser.

En investering i ett aktivt brandskydd som utvärderar, riskbedömer och informerar är en investering för framtiden.

 

 

 

Måndag den 25 september 2017, 20:48:05

Aktuellt

Nya säkerhetsföretaget Pangolin ska omsätta en halv miljard inom fem år

2017-08-21 09:15

En ny aktör inom säkerhetsbranschen tar form.

Brand- och Säkerhetsgruppen i Stockholm gör gemensam sak med Säkerhetsresurs och Telelarm

2017-03-17 10:31

Tidigare i år gick Säkerhetsresurs och Telelarm samman för att skapa en ledande aktör på säkerhetsmarknaden under namnet Pangolin.

Säkerhetsresurs och Telelarm går samman och skapar en ledande aktör på säkerhetsmarknaden

2017-01-12 15:06

Med ständigt ökade kundkrav är det en förutsättning att ha ett komplett utbud både på projekt- och på servicesidan.

Visa arkiv »