Inbrottslarm

Att investera i en säkerhetsanläggning för att skydda sig mot inbrott är en självklarhet idag för de flesta företag.

Syftet med inbrottslarm är att så tidigt som möjligt detektera intrång i lokaler eller områden utomhus som man vill skydda. När ett inbrottslarm projekteras och installeras så kräver det sakkunskap men även kännedom om de tillvägagångssätt som kan förekomma av en obehörig som försöker göra intrång. Inbrottslarmsystem skiljer sig från andra larmsystem bl. a. genom att det kopplas till och från dagligen. Dessutom måste ett inbrottslarmsystem kunna avgöra vem som har tillträde till området och vem som inte har det.

Ett inbrottslarm består av ett antal delar som i samverkan upptäcker och ger larm vid obehörigt intrång i de övervakade lokalerna. Vid utlöst larm kan sirener starta för att ge en avskräckande effekt, samtidigt som larmet överförs på olika sätt till en larmcentral. Larmcentralen kontaktar bevakningsföretag som åker ut för att i första hand säkra egendom men också för att ta hand om eventuella skador, återställa larmet samt kontakta innehavaren av larmanläggningen om skador uppstått.

 

 

 

Måndag den 19 mars 2018, 13:36:10

Aktuellt

Nu skapas ett nytt spännande säkerhetsföretag

2017-11-20 15:57

Great Security och Pangolin har idag träffat en överenskommelse om ett samgående.

Säkerhetsresurs söker larmtekniker i Stockholm

2017-10-13 13:54

Säkerhetsresurs i Stockholm AB är ett säkerhetsföretag inom Pangolingruppen med verksamhet främst i Storstockholm.

Visa arkiv »