Inbrottslarm

Att investera i en säkerhetsanläggning för att skydda sig mot inbrott är en självklarhet idag för de flesta företag.

Syftet med inbrottslarm är att så tidigt som möjligt detektera intrång i lokaler eller områden utomhus som man vill skydda. När ett inbrottslarm projekteras och installeras så kräver det sakkunskap men även kännedom om de tillvägagångssätt som kan förekomma av en obehörig som försöker göra intrång. Inbrottslarmsystem skiljer sig från andra larmsystem bl. a. genom att det kopplas till och från dagligen. Dessutom måste ett inbrottslarmsystem kunna avgöra vem som har tillträde till området och vem som inte har det.

Ett inbrottslarm består av ett antal delar som i samverkan upptäcker och ger larm vid obehörigt intrång i de övervakade lokalerna. Vid utlöst larm kan sirener starta för att ge en avskräckande effekt, samtidigt som larmet överförs på olika sätt till en larmcentral. Larmcentralen kontaktar bevakningsföretag som åker ut för att i första hand säkra egendom men också för att ta hand om eventuella skador, återställa larmet samt kontakta innehavaren av larmanläggningen om skador uppstått.

 

 

 

Måndag den 25 september 2017, 20:49:13

Aktuellt

Nya säkerhetsföretaget Pangolin ska omsätta en halv miljard inom fem år

2017-08-21 09:15

En ny aktör inom säkerhetsbranschen tar form.

Brand- och Säkerhetsgruppen i Stockholm gör gemensam sak med Säkerhetsresurs och Telelarm

2017-03-17 10:31

Tidigare i år gick Säkerhetsresurs och Telelarm samman för att skapa en ledande aktör på säkerhetsmarknaden under namnet Pangolin.

Säkerhetsresurs och Telelarm går samman och skapar en ledande aktör på säkerhetsmarknaden

2017-01-12 15:06

Med ständigt ökade kundkrav är det en förutsättning att ha ett komplett utbud både på projekt- och på servicesidan.

Visa arkiv »