Säkerhetsresurs och Telelarm går samman och skapar en ledande aktör på säkerhetsmarknaden

Med ständigt ökade kundkrav är det en förutsättning att ha ett komplett utbud både på projekt- och på servicesidan. Tillsammans kommer de båda bolagen också ha en djupare teknisk kompetens inom fler områden. Som en större aktör kommer vi att kunna erbjuda medarbetarna större utvecklingsmöjligheter och fler alternativ.

Telelarm har en lång historik som framgångsrik leverantör med etablerad kompetens av att driva stora projekt inom säkerhetsinstallation. Säkerhetsresurs har spetskompetens inom service och eftermarknad. Tillsammans har de två bolagen 60 medarbetare och omsätter ca 140 MSEK.

- Jag är fantastiskt glad över vårt samgående. Säkerhetsresurs har ett grundmurat gott rykte på marknaden och har en stark företagskultur med kunden i fokus. Vi ser fram emot att kunna erbjuda våra kunder en komplett serviceportfölj med hjälp av våra nya kollegor från Säkerhetsresurs, säger Tomas Eriksson, VD för Telelarm AB.

- Det känns oerhört bra att slå ihop påsarna med Telelarm. De har under en rad år etablerat en spetsposition på marknaden. Jag välkomnar den erkända projektkompetens och det djupa tekniska kunnande som de tar med sig. Med gemensamma krafter bildar vi nu en bred heltäckande säkerhetsaktör, säger Magnus Jonsson, VD för Säkerhetsresurs AB.

Bolagen fortsätter att agera under sina respektive varumärken. 

Kontaktuppgifter: Magnus Jonsson, VD för Säkerhetsresurs AB telefon: magnus.jonsson@sakerhetsresurs.se 

Tomas Eriksson, VD för Telelarm AB telefon: tomas.eriksson@telelarm.se 

Måndag den 25 september 2017, 20:50:48

Aktuellt

Nya säkerhetsföretaget Pangolin ska omsätta en halv miljard inom fem år

2017-08-21 09:15

En ny aktör inom säkerhetsbranschen tar form.

Brand- och Säkerhetsgruppen i Stockholm gör gemensam sak med Säkerhetsresurs och Telelarm

2017-03-17 10:31

Tidigare i år gick Säkerhetsresurs och Telelarm samman för att skapa en ledande aktör på säkerhetsmarknaden under namnet Pangolin.

Säkerhetsresurs och Telelarm går samman och skapar en ledande aktör på säkerhetsmarknaden

2017-01-12 15:06

Med ständigt ökade kundkrav är det en förutsättning att ha ett komplett utbud både på projekt- och på servicesidan.

Visa arkiv »