Fulltäckande med snabb leverans

Det finns ingen teknik vi inte hanterar att installera och vi kan erbjuda alla tänkbara säkerhetslösningar. Vi är certifierad anläggarfirma i larmklass 3 och certifierade inom kvalitet och miljö enligt ISO 9001 och 14001.

I normalfallet tar det två-tre veckor efter första kontakten tills säkerhetslösningen är levererad. Vi börjar med att kartlägga vad som behövs i det specifika fallet och gör en noggrann projektering. Efter offert och order görs beredningen enligt kvalitets- och miljöregler och därefter sker installation samt driftsättning. Självklart lämnar vi lokalen lika snygg som när vi kom.

Men för oss slutar inte arbetet när installationen är utförd. För att kunden skall känna sig nöjd lägger vi stor vikt på utbildning och verksamhetsanpassning så att alla som berörs vet hur systemet är uppbyggt och hur det fungerar.

Ritningar och övriga anläggningsdokument levereras alltid i samband med installation och förvaras säkert i ett låsbart skåp i anslutning till inbrottslarmets manöverpanel, lätt tillgängligt för både kund, utryckningspersonal och servicetekniker.

 

Måndag den 19 mars 2018, 13:38:04

Aktuellt

Nu skapas ett nytt spännande säkerhetsföretag

2017-11-20 15:57

Great Security och Pangolin har idag träffat en överenskommelse om ett samgående.

Säkerhetsresurs söker larmtekniker i Stockholm

2017-10-13 13:54

Säkerhetsresurs i Stockholm AB är ett säkerhetsföretag inom Pangolingruppen med verksamhet främst i Storstockholm.

Visa arkiv »