Fulltäckande med snabb leverans

Det finns ingen teknik vi inte hanterar att installera och vi kan erbjuda alla tänkbara säkerhetslösningar. Vi är certifierad anläggarfirma i larmklass 3 och certifierade inom kvalitet och miljö enligt ISO 9001 och 14001.

I normalfallet tar det två-tre veckor efter första kontakten tills säkerhetslösningen är levererad. Vi börjar med att kartlägga vad som behövs i det specifika fallet och gör en noggrann projektering. Efter offert och order görs beredningen enligt kvalitets- och miljöregler och därefter sker installation samt driftsättning. Självklart lämnar vi lokalen lika snygg som när vi kom.

Men för oss slutar inte arbetet när installationen är utförd. För att kunden skall känna sig nöjd lägger vi stor vikt på utbildning och verksamhetsanpassning så att alla som berörs vet hur systemet är uppbyggt och hur det fungerar.

Ritningar och övriga anläggningsdokument levereras alltid i samband med installation och förvaras säkert i ett låsbart skåp i anslutning till inbrottslarmets manöverpanel, lätt tillgängligt för både kund, utryckningspersonal och servicetekniker.

 

Måndag den 25 september 2017, 20:51:32

Aktuellt

Nya säkerhetsföretaget Pangolin ska omsätta en halv miljard inom fem år

2017-08-21 09:15

En ny aktör inom säkerhetsbranschen tar form.

Brand- och Säkerhetsgruppen i Stockholm gör gemensam sak med Säkerhetsresurs och Telelarm

2017-03-17 10:31

Tidigare i år gick Säkerhetsresurs och Telelarm samman för att skapa en ledande aktör på säkerhetsmarknaden under namnet Pangolin.

Säkerhetsresurs och Telelarm går samman och skapar en ledande aktör på säkerhetsmarknaden

2017-01-12 15:06

Med ständigt ökade kundkrav är det en förutsättning att ha ett komplett utbud både på projekt- och på servicesidan.

Visa arkiv »