Projektering

Att projektera en säkerhetsanläggning innebär att utforma den så att den uppfyller kundens behov samtidigt som den tar hänsyn till faktorer som: byggnadens utformning, kundens verksamhet och eventuella krav från försäkringsbolag eller lagar och bestämmelser från branschen.

Säkerhetsresurs fokus gällande projektering handlar om att lägga ner stort arbete på verksamhetsanpassning. Vi säkerställer att vi levererar rätt typ av utrustning, väl beprövade funktioner som överensstämmer med kundens behov och önskemål.

Vårt mål är att kunden ska ha tillgång till en väl fungerande anläggning som han är förtrogen med och där han känner sig trygg i sitt användande.

Måndag den 25 september 2017, 20:48:48

Aktuellt

Nya säkerhetsföretaget Pangolin ska omsätta en halv miljard inom fem år

2017-08-21 09:15

En ny aktör inom säkerhetsbranschen tar form.

Brand- och Säkerhetsgruppen i Stockholm gör gemensam sak med Säkerhetsresurs och Telelarm

2017-03-17 10:31

Tidigare i år gick Säkerhetsresurs och Telelarm samman för att skapa en ledande aktör på säkerhetsmarknaden under namnet Pangolin.

Säkerhetsresurs och Telelarm går samman och skapar en ledande aktör på säkerhetsmarknaden

2017-01-12 15:06

Med ständigt ökade kundkrav är det en förutsättning att ha ett komplett utbud både på projekt- och på servicesidan.

Visa arkiv »