Projektering

Att projektera en säkerhetsanläggning innebär att utforma den så att den uppfyller kundens behov samtidigt som den tar hänsyn till faktorer som: byggnadens utformning, kundens verksamhet och eventuella krav från försäkringsbolag eller lagar och bestämmelser från branschen.

Säkerhetsresurs fokus gällande projektering handlar om att lägga ner stort arbete på verksamhetsanpassning. Vi säkerställer att vi levererar rätt typ av utrustning, väl beprövade funktioner som överensstämmer med kundens behov och önskemål.

Vårt mål är att kunden ska ha tillgång till en väl fungerande anläggning som han är förtrogen med och där han känner sig trygg i sitt användande.

Torsdag den 22 februari 2018, 22:01:09

Aktuellt

Nu skapas ett nytt spännande säkerhetsföretag

2017-11-20 15:57

Great Security och Pangolin har idag träffat en överenskommelse om ett samgående.

Säkerhetsresurs söker larmtekniker i Stockholm

2017-10-13 13:54

Säkerhetsresurs i Stockholm AB är ett säkerhetsföretag inom Pangolingruppen med verksamhet främst i Storstockholm.

Visa arkiv »