Service

 

En regelbunden tillsyn och kontroll av er säkerhetsanläggning ökar tryggheten och minskar kostnaderna långsiktigt.

I vilken omfattning tillsynen ska ske varierar beroende på vilken anläggningstyp det handlar om, vilken omfattning och vilka krav som ställs på anläggningen.

För att säkerställa anläggningarnas framtida drift och funktion åtar vi oss att utföra service på de allra flesta typer av system.

Vi erbjuder servicemottagning och åtgärd dygnet runt.

 

Måndag den 25 september 2017, 20:48:27

Aktuellt

Nya säkerhetsföretaget Pangolin ska omsätta en halv miljard inom fem år

2017-08-21 09:15

En ny aktör inom säkerhetsbranschen tar form.

Brand- och Säkerhetsgruppen i Stockholm gör gemensam sak med Säkerhetsresurs och Telelarm

2017-03-17 10:31

Tidigare i år gick Säkerhetsresurs och Telelarm samman för att skapa en ledande aktör på säkerhetsmarknaden under namnet Pangolin.

Säkerhetsresurs och Telelarm går samman och skapar en ledande aktör på säkerhetsmarknaden

2017-01-12 15:06

Med ständigt ökade kundkrav är det en förutsättning att ha ett komplett utbud både på projekt- och på servicesidan.

Visa arkiv »